Pl. 22 - Carine Lossie

Kandidaat gemeenteraad LB Wemmel                                                                                        Candidat conseil communal LB Wemmel

Pl. 22 - Lijst BRGMSTR Wemmel - Gemeenteraad

[NL] Het dierenwelzijn is heel belangrijk voor mij en ik zet er mij al jaren voor in.

Ik sta op de lijst  om ook de dieren een stem te geven!

Ik wil ijveren voor een steeds betere bescherming van levende wezens,tegen georganiseerde dierenmishandeling en onmenselijke praktijken die dieren op grote schaal doen lijden. Het ligt mij nauw aan het hart.

Ik sta op de lijst  om ook de dieren een stem te geven!

 

Pl. 22 - Liste BRGMSTR Wemmel - Conseil communal

[FR] Le bien-être animal une cause pour laquelle je suis engagée depuis des années.

Je  me présente sur la liste pour donner une voix aux animaux!

Je désire ardemment travailler pour toujours mieux protéger ces êtres vivants  contre la cruauté organisée et contre toutes  les pratiques inhumaines qui font souffrir ou exploitent les animaux à grande échelle. Cela me touche au fond du cœur.

Je  me présente sur la liste pour donner une voix aux animaux!