Dirk Vandervelden

Dirk Vandervelden

Dirk Vandervelden

"Een betere wereld begint bij jezelf"
Als politicus wil ik op zoek gaan naar wat er leeft op het lokale en regionale niveau. Ik ben een groot voorstander om over de dorpsgrenzen heen met elkaar te overleggen en samen te werken. Heel wat uitdagingen die op ons afkomen, hebben een impact op een hele regio of gaan verder dan onze eigen kerktoren. Daarom pleit ik ervoor om op zoek te gaan naar gezamenlijke en gedragen standpunten waarmee we naar buiten kunnen treden en de dossiers verder kunnen uitwerken.

Lokaal

Mijn prioriteit ligt bij de inwoners en hun welzijn. De bevolkingsgroei in Wemmel is een van de grootste in onze provincie. Ook op het vlak van verharding scoort onze gemeente niet goed. In 2021 was 27,62% van de Wemmelse oppervlakte verhard. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van open ruimte, groen, ontharding, betaalbaar wonen, mobiliteit, toegang tot onderwijs en kwalitatieve zorg, samenleven in diversiteit, enz. De thema's waar ik de komende jaren rond wil werken zijn welzijn in de brede zin, mobiliteit en gemeenschapsvorming.
  • Welzijn: groene en open ruimte, ontharding, leefbare, propere en veilige wijken, speelplekken, ondersteuning jeugd en ouderen,...
  • Mobiliteit: veilige infrastructuur, parkeerplaats voor Wemmelaars en hun bezoekers, bereikbaarheid handelskernen, pleiten voor vlot openbaar vervoer, gebruik van alternatieve vervoermiddelen aanmoedigen…
  • Gemeenschapsvorming: ondersteunen buurtwerking, aanbod activiteiten voor alle Wemmelaars, initiatieven stimuleren die mensen samenbrengen…

Regionaal

Daarnaast willen we met Groen Wemmel mee aan tafel zitten met de collega’s van Groen uit de regio en van Groen Nationaal. Daarom werk ik onderandere mee aan de werkgroep rond de Verbreding van de Brusselse Ring. Aangezien alle betrokken gemeenten hier hun eigen belangen hebben, is het belangrijk om samen met hen een gezamenlijk standpunt uit te werken, waarin elk van ons zich kan vinden. Zo staan we sterker met onze vraag in de onderhandelingen. Andere dossiers die een gemeenschappelijk aanpak vergen zijn de vervoersregio’s, de luchthaven van Zaventem, de armoedebestrijding in de provincie enz. 

Doe mee

Groen Wemmel wilt de vinger aan de pols houden over wat er leeft in Wemmel en dat vertalen naar het beleid. We luisteren graag naar de suggesties en de voorstellen van de Wemmelaars. Burgerparticipatie is essentieel om een breed gedragen beleid uit te kunnen werken. Laat daarom van je horen en deel je ideeën, opmerkingen of suggesties met ons. Dat kan op een van de bijeenkomsten van Groen Wemmel, via [email protected]. Volg zeker ook de Facebookpagina van Groen Wemmel en mijn persoonlijke, politieke Facebookpagina.
Wie zich graag verder wil engageren, kan zich aansluiten bij de doeners van Groen via deze link. Je kan ook lid worden van Groen. Klik hier voor meer informatie.

Dirk Vandervelden

Gemeenteraadslid - Conseiller communal
                                                                                 

"Een betere wereld begint bij jezelf"
Als politicus wil ik op zoek gaan naar wat er leeft op het lokale en regionale niveau. Ik ben een groot voorstander om over de dorpsgrenzen heen met elkaar te overleggen en samen te werken. Heel wat uitdagingen die op ons afkomen, hebben een impact op een hele regio of gaan verder dan onze eigen kerktoren. Daarom pleit ik ervoor om op zoek te gaan naar gezamenlijke en gedragen standpunten waarmee we naar buiten kunnen treden en de dossiers verder kunnen uitwerken.

Lokaal

Mijn prioriteit ligt bij de inwoners en hun welzijn. De bevolkingsgroei in Wemmel is een van de grootste in onze provincie. Ook op het vlak van verharding scoort onze gemeente niet goed. In 2021 was 27,62% van de Wemmelse oppervlakte verhard. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee op het vlak van open ruimte, groen, ontharding, betaalbaar wonen, mobiliteit, toegang tot onderwijs en kwalitatieve zorg, samenleven in diversiteit, enz. De thema's waar ik de komende jaren rond wil werken zijn welzijn in de brede zin, mobiliteit en gemeenschapsvorming.
  • Welzijn: groene en open ruimte, ontharding, leefbare, propere en veilige wijken, speelplekken, ondersteuning jeugd en ouderen,...
  • Mobiliteit: veilige infrastructuur, parkeerplaats voor Wemmelaars en hun bezoekers, bereikbaarheid handelskernen, pleiten voor vlot openbaar vervoer, gebruik van alternatieve vervoermiddelen aanmoedigen…
  • Gemeenschapsvorming: ondersteunen buurtwerking, aanbod activiteiten voor alle Wemmelaars, initiatieven stimuleren die mensen samenbrengen…

Regionaal

Daarnaast willen we met Groen Wemmel mee aan tafel zitten met de collega’s van Groen uit de regio en van Groen Nationaal. Daarom werk ik onderandere mee aan de werkgroep rond de Verbreding van de Brusselse Ring. Aangezien alle betrokken gemeenten hier hun eigen belangen hebben, is het belangrijk om samen met hen een gezamenlijk standpunt uit te werken, waarin elk van ons zich kan vinden. Zo staan we sterker met onze vraag in de onderhandelingen. Andere dossiers die een gemeenschappelijk aanpak vergen zijn de vervoersregio’s, de luchthaven van Zaventem, de armoedebestrijding in de provincie enz. 

Doe mee

Groen Wemmel wilt de vinger aan de pols houden over wat er leeft in Wemmel en dat vertalen naar het beleid. We luisteren graag naar de suggesties en de voorstellen van de Wemmelaars. Burgerparticipatie is essentieel om een breed gedragen beleid uit te kunnen werken. Laat daarom van je horen en deel je ideeën, opmerkingen of suggesties met ons. Dat kan op een van de bijeenkomsten van Groen Wemmel, via [email protected]. Volg zeker ook de Facebookpagina van Groen Wemmel en mijn persoonlijke, politieke Facebookpagina.
Wie zich graag verder wil engageren, kan zich aansluiten bij de doeners van Groen via deze link. Je kan ook lid worden van Groen. Klik hier voor meer informatie.