Bevraging - Wat kan Groen voor jou doen? / Questionnaire - Que peut faire Groen pour vous?

08 December 2022

Bevraging - Wat kan Groen voor jou doen? / Questionnaire - Que peut faire Groen pour vous?

Wat zou jij doen als je burgemeester was?

Onder de noemer ‘Groen is meer dan groen’ zetten we ons in om je goed te voelen in je vel, om goed te doen voor de planeet en goed te doen voor elkaar.

 

Wij willen graag horen wat dat voor jou betekent in Wemmel. Waar droom jij van? Of zijn er misschien zaken die jou ‘s nachts wakker houden? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het goed wonen en leven is in Wemmel? Wat zou jij veranderen als jij burgemeester was?

Daarvoor luisteren we naar jouw wensen en bezorgdheden. Aan de hand van 5 vragen polsen we naar wat er leeft in onze gemeente. Stuur de vragenlijst gerust door naar andere Wemmelaars.

Op basis van de input die we ontvangen, werken we ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 uit. Wil je graag meewerken aan de uitwerking van het programma? Vink dan het betreffende vakje aan onderaan de vragenlijst. Voor meer info kan je een mail sturen naar [email protected].

Vul de bevraging in


Sous la bannière "Les verts sont plus que vert", nous nous engageons à nous sentir bien dans notre peau, à faire du bien à la planète et à nous faire du bien les uns aux autres.

Nous aimerions savoir ce que cela signifie pour vous à Wemmel. De quoi rêvez-vous ? Ou peut-être y a-t-il des problèmes qui vous empêchent de dormir la nuit ? Comment pouvons-nous faire en sorte qu'il fasse bon vivre à Wemmel ? Que changeriez-vous si vous étiez bourgmestre ?

Pour ce faire, nous écoutons vos souhaits et vos préoccupations. À l'aide de 5 questions, nous sondons ce qui se passe dans notre commune. N'hésitez pas à transmettre le questionnaire à d'autres Wemmelois.

En fonction des réponses que nous recevrons, nous élaborerons notre programme pour les élections communales de 2024. Si vous souhaitez participer à l'élaboration du programme, veuillez cocher la case correspondante au bas du questionnaire.

Remplir le questionnaire