Bestuursakkoord - Accord de gestion Wemmel

18 December 2017

Bestuursakkoord - Accord de gestion Wemmel

Ongeveer 2 maanden na de verkiezingen is het zover… LB Wemmel kwam samen met Wemmel Plus tot een bestuursakkoord voor de komende zes jaar. Samen vertegenwoordigen onze twee lijsten 74,6% van de Wemmelaars, een mooie meerderheid die het mogelijk maakt om een inhoudelijk sterk beleid te voeren, met respect voor elke Wemmelaar. Groen Wemmel heeft 1 zetel in de meerderheid van de gemeenteraad. Burgemeester Walter Vansteenkiste en OCMW-voorzitter Armand Hermans zullen ook de komende zes jaar hun functie blijven uitoefenen. De voordrachtakte hiervoor werd ondertekend door alle verkozenen van LB Wemmel en Wemmel Plus. Een sterk signaal dat toont dat iedereen gelooft in de capaciteiten van onze lijsttrekkers. Graag willen we iedereen bedanken die gelooft in ons project voor de komende zes jaar. In de eerste plaats al onze kandidaten en sympathisanten. Samen zijn we vol enthousiasme en met een positief verhaal naar de kiezer getrokken. Dat dit geapprecieerd werd, vertaalde zich in de verkiezingsuitslag. De komende weken communiceren we graag meer over de inhoud van het bestuursakkoord, dat volledig in de lijn ligt van ons programma, voorgesteld tijdens onze campagne. Samen met Wemmel Plus gaan we voor een realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid. Un accord a été trouvé à Wemmel environ 2 mois après les élections communales. Notre liste a, en effet, signé un accord de gestion avec la liste Wemmel Plus pour les 6 prochaines années. Ensemble, nos 2 listes représentent 74,6% des Wemmelois, une belle majorité qui rend possible une gestion volontaire en respectant chacun et chacune. Groen Wemmel a un siège dans la majorité du conseil communal. Bourgmestre Walter Vansteenkiste et le président du CPAS Armand Hermans resteront en fonction tout au long de la prochaine mandature. Leur acte de présentation à la fonction de bourgmestre et de président du CPAS a été signé par l’ensemble des élus de LB Wemmel et Wemmel Plus. Il s’agit d’un signal fort qui démontre que chacun croit en la compétence de nos têtes de liste. Nous voulons, ici, remercier chacun d’entre vous qui croyez en notre projet pour Wemmel pour les prochaines 6 années. A commencer par tous nos candidats et sympathisants. Ensemble, nous avons fait campagne avec enthousiasme et avons convaincu l’électeur avec un programme réaliste. Le résultat que nous avons obtenu démontre que la méthode fut la bonne. Tout au long des prochaines semaines, nous allons communiquer à propos du contenu de l’accord de gestion qui est totalement en ligne avec notre programme défendu durant la campagne. Ensemble avec Wemmel Plus, nous allons développer une gestion réaliste, réalisable et payable.