Dit zijn onze goede voornemens

01 Januari 2021

Dit zijn onze goede voornemens

Aan het begin van een nieuw jaar blikken we steeds hoopvol vooruit. We wensen jou al wat wenselijk is. Een goede gezondheid staat meer dan ooit bovenaan het lijstje, net als veel warmte, liefde en geluk. onze Facebookpagina

Samen de goede kant op

Ons goede voornemen is alvast om ook dit jaar actief te luisteren naar jouw bezorgdheden, om antwoorden te zoeken op jouw vragen en om de slag te gaan met jouw opmerkingen. Daarnaast willen we jullie dit jaar zowel online als fysiek samenbrengen rond diverse onderwerpen en thema's. Samen met jou bouwen we verder aan een een groene gemeente, waar het fijn wonen is!

Jouw mening telt

We voegen meteen de daad bij het woord! Vanaf dit jaar willen we elke maand de Gemeenteraad samen met onze leden en sympathisanten voorbereiden. Zo krijg je mee inspraak en kan je mee participeren aan het beleid. Groen Wemmel wil luisteren naar de stem van de Wemmelaars en deze in de gemeenteraad laten horen.

Wanneer: elke dinsdag voor de gemeenteraad om 20u. Noteer alvast dinsdag 19/1 in je gloednieuwe agenda!

Waar: in GC de Zandloper (zodra weer toegestaan) , online (je ontvangt van ons enkele dagen op voorhand een mail met de link naar de meeting)

Wat mogen we jou wensen voor het nieuwe jaar?

Wat staat er bovenaan jouw verlanglijstje? Laat het ons weten via [email protected] of via onze Facebookpagina. Wij bekijken graag hoe we samen #degoedkantop op kunnen gaan met Groen in 2021!

We heffen virtueel het glas op een jaar vol hoop en mooie vooruitzichten!


FR - Ensemble dans la bonne direction

Au début d'une nouvelle année, nous regardons toujours vers l'avenir avec espoir. Nous vous souhaitons tout ce qui est souhaitable. Plus que jamais, la santé est en tête de liste, tout comme beaucoup de chaleur, d'amour et de bonheur.

Votre avis compte

Nous joignons le geste à la parole ! À partir de cette année, nous voulons préparer le conseil municipal chaque mois, avec nos membres et sympathisants. Cela vous donnera la parole et vous permettra de participer à la politique. Groen Wemmel veut écouter la voix des Wemmelaars et la faire entendre au sein du conseil communal.

Quand : tous les mardis avant le conseil municipal à 20 heures. Notez le mardi 19/1 dans votre tout nouvel agenda !

: au CG de Zandloper (dès que cela sera à nouveau possible), en ligne (vous recevrez un courriel de notre part quelques jours à l'avance avec le lien de la réunion).

Que pouvons-nous vous souhaiter pour la nouvelle année ?

Qu'est-ce qui est en tête de votre liste de souhaits ? Faites-le nous savoir via [email protected] ou via notre page Facebook. Nous aimerions voir comment nous pouvons aller ensemble dans la bonne direction en 2021 !
Nous voudrions virtuellement lever notre verre à une année pleine d'espoir et de grandes perspectives !