03 feb 2020

Eerste fietsstraat in Wemmel

Door aanslepende subsidieperikelen liet de toekenning van subsidies voor de heraanleg van de Van Elewijckstraat bijna 17 jaar op zich wachten. Nu is het eindelijk zover. En voor de bewoners is er goed nieuws: hun straat wordt de eerste fietsstraat in Wemmel. Dit houdt in dat snelheid er beperkt zal worden tot 30km/u en dat de fietsers er absolute voorrang krijgen. De zijstraat Schoon Dal wordt een woonerf, waar de maximumsnelheid 20km/u wordt.

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn intussen bijna afgerond.  Na de zomer starten de ingrijpende werken aan de riolering en wordt er in het verlengde van de straat een bufferbekken van 7.000 kubieke meter aangelegd. Dit moet mee verhinderen dat het centrum van Wemmel bij hevige regenval onderwater komt te staan. De aanleg van dit bekken is de eerste fase van de werken. Vervolgens zullen de werken van beneden naar boven worden uitgevoerd.

Bomen

Wie de plannen is gaan inkijken tijdens het infomoment in januari, heeft kunnen vaststellen dat het aantal bomen in de straat aanzienlijk vermindert. Op deze manier werd het aantal parkeerplaatsen in de plannen geoptimaliseerd. De buurt kent immers een grote parkeerdruk. Om toch voldoende groen in de straat te houden, pleit Groen Wemmel ervoor om in de Van Elewijckstraat een pilootproject op te starten met gevelplanten. In het meerjarenplan voorziet de gemeente om hierop in te zetten en burgers te stimuleren om hun gevel te vergroenen. Op de gemeenteraad van februari stellen we eveneens de vraag om het aantal verdwenen bomen elders te compenseren.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.