Veiligere schoolomgevingen

28 Januari 2020

Veiligere schoolomgevingen

Kleuterschool Doornroosje is de eerste Wemmelse school waar de gemeente de onveilige verkeerssituatie heeft aangepakt. Elke ochtend geraakte de verkeersituatie rond de school danig in de war door ouders die hun kinderen op de parking wilden afzetten. Dit zorgde soms voor gevaarlijke situaties.

Veilig voetpad

Het afsluiten van de parking is een van de maatregelen die het gemeentebestuur trof. Hierdoor kruisen de auto’s niet langer het voetpad, wat het voor de voetgangers al meteen een heel pak veiliger maakt. Daarnaast werden de parkeerplaatsen verlegd en werden er twee verkeersdrempels aangelegd met beugels om de kinderen op het voetpad te beschermen.

Investeren in infrastructuur

De gemeente zal ook de omgeving van de overige scholen grondig aanpakken. In het nieuwe mobiliteitsplan, dat momenteel wordt voorbereid, zal er aandacht zijn voor de schooltrajecten. Het doel is om iedereen te stimuleren om de verplaatsing naar de school en terug naar huis zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. Daarvoor zullen de nodige investeringen in de fietsinfrastructuur en de voetpaden nodig zijn.